Sprätten 1987
 
 
 

   
 
Sprätten på toaletten, en barnbok av Annika Elmqvist. www.spratten.nu